Handleiding

Uitleg ontwikkelingsniveau's

Tast Toe MB kent net als Tactiel Profiel MB drie vaardigheidsniveau’s. Lees op deze pagina wat ze zijn en inhouden.
Lees meer over de ontwikkelingsniveau's

Indeling Tast Toe MB: drie categorieën

Tast Toe MB volgt de indeling van het observatie-instrument Tactiel Profiel MB en hanteert dezelfde benamingen. Lees op deze pagina meer over de (sub-)categorieën.
Lees meer over de indeling