Tactiel Profiel

Blinde kinderen zijn in het dagelijks leven aangewezen op de andere zintuigen, waaronder de tast. Dat gaat verder dan het lezen van braille of het begrijpen van geografische kaarten en grafieken. Om bijvoorbeeld tijdens het spelen met poppen, de pop eten te kunnen geven, moet het kind de mond van de pop kunnen vinden en weten hoe zij de lepel moet vasthouden. 

Tactiel Profiel is een observatie-instrument dat het tactiel functioneren in kaart brengt bij kinderen met een ernstige visuele beperking, tussen de 0 en 16 jaar oud. Het is een gevalideerd instrument dat op een degelijke, betrouwbare en bruikbare manier om het tactiel functioneren te bepalen.
 

Inhoud

Lees meer over de inhoud van de Tactiel Profiel koffer, bestaande uit een theoretische werkmap, een kijkdoos, voorbeeldbladen en overige materialen.
Lees meer over de inhoud van Tactiel Profiel

Opbouw

Tactiel Profiel is opgebouwd uit twee delen. Een deel bevat items om het tactiel functioneren te observeren. Het tweede deel omschrijft de invloedsfactoren op waarnemen en funtioneren
Lees over de opbouw van Tactiel Profiel

Gegevens verzamelen voor toekomstig onderzoek

Door het digitaal invoeren van de scores wordt er automatisch een basis-verslag gegenereerd. Ook wordt onderzoek op de lange termijn naar tastontwikkeling bij blinde kinderen mogelijk
Lees over de opzet van de database

Afname

Door de gegevens van de afname digitaal te verwerken, wordt er een automatisch verslag gegenereerd. Ook gebruiken we de verzamelde gegevens voor onderzoek naar de tastontwikkeling bij blinde kinderen.
Klik hier om de gegevens in te voeren

Ontstaan en verantwoording

Tactiel Profiel is een gevalideerd observatie-instrument. Lees meer over het ontstaan en de verbeteringen die zijn doorgevoerd.
Lees over ontstaan en verantwoording