Opbouw

Wat kunt u verwachten van Tactiel Profiel?
 

Deel 1 Items om het tactiel functioneren te observeren

Tactiel Profiel bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bevat items om het tactiel functioneren van een kind gericht te observeren op de volgende gebieden:
  • Tactiel-sensorisch functioneren (o.a. tactiel gewaarworden, tastgevoeligheid en lichaamsbewustzijn)
  • Tactiel-motorisch functioneren (o.a. tastend onderzoeken, manipuleren en tweehandigheid)
  • Tactiel-perceptueel functioneren (o.a. detailwaarneming, discrimineren, ruimtelijk waarnemen, figuurondergrond waarneming)
  • Praktische vaardigheden (o.a. taststrategie, spel, omgaan met variabelen en koppelen van functie aan object).

Deel 2 Invloedsfactoren op waarnemen en funtioneren

Het tweede deel omvat een overzicht van factoren, die van invloed zijn op  het tactiel waarnemen en functioneren. Het biedt een zogenaamd "tactiel denkkader". Daarbij wordt uitgegaan van algemene variabelen, zoals geheugen, intelligentie en excutieve vaardigheden, en specifieke kind-variabelen zoals sequentieel waarnemen en taststrategie. Deze staan tegenover stimulusvariabelen, zoals textuur, reliĆ«f en tactiele afleiders.

De twee onderelen zijn aanvullend en geven samen een zo compleet mogelijk beeld van het tactiel functioneren van het kind. Zij kunnen echter ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet.